A29 肝寶茶包(沖泡式)
售價:NT$ 200 元/包

肝寶茶包(沖泡式)          單位: 225g/包 (內裝20小包)

 

本產品買10包加送1包(單一產品為限)

 

產品價格以門市價格為主,若有變動,本公司將以電話通知,經您的同意後始可出貨。